• Header_fotolijstjes_algemeen-2018

Sint Piter

Schrijf een brief aan Sint Piter

Bezoek de kinderpagina

Word ook Sint Piter stiper!

Laatste nieuws

foto komitee

Nei mar leafst njoggen jier har Harold Kramer ôfskied naam fan it Sint Piterkomitee! Om’t […]

jan en teatske low

Teatske en Jan schminken al 25 jaar voor het Sint Pitermearke Teatske en Jan schminken […]

632_746135992155752_7441317078136742034_n1

Wêr binne de skuontjes fan de “Opsetaksje”? Om’t Swarte Pyt meastentiids sa’n oardel wike foar […]

16730601_1491836054162853_9153198394683020617_n[1]

Swarte Pyt en Sint Piter bij de Sint Piter boom (foto: Alice Groen). Sint Piter […]