• Header_fotolijstjes_algemeen-2018

Sint Piter

Schrijf een brief aan Sint Piter

Bezoek de kinderpagina

Word ook Sint Piter stiper!

Laatste nieuws

PITER2 pier van der heide

Sint Piter is voor alle kinderen in Grou Alle kinderen die in Grou wonen zijn […]

publiek

Boekpresentatie tijdens Foarpriuwke Sint Piterfeest Na het succes van vorig jaar organiseert het Sint Piterkomitee […]

foto komitee

Nei mar leafst njoggen jier har Harold Kramer ôfskied naam fan it Sint Piterkomitee! Om’t […]

jan en teatske low

Teatske en Jan schminken al 25 jaar voor het Sint Pitermearke Teatske en Jan schminken […]