Boekpresentatie tijdens Foarpriuwke 2 februari

Boekpresentatie tijdens Foarpriuwke Sint Piterfeest

Na het succes van vorig jaar organiseert het Sint Piterkomitee ook nu weer een ‘Foarpriuwke’ van het Sintpiterfeest. Dit jaar vindt deze plaats op vrijdag 2 februari in Hotel Oostergoo. Iedereen die het Sint Piterfeest een warm hart toedraagt, maar met name nieuwe inwoners van Grou, is van harte welkom vanaf 19.45 uur. De avond begint om 20.00 uur.

Tijdens deze avond krijgt u alle inns en outs te horen over het Sint Piterfeest, is er onder andere een proeverij van Sint Piter lekkernijen, worden er Sint Piterliedjes gespeeld en krijgt u een sneak-preview van het Sint Pitermearke ‘It lân fan Neat’. Extra bijzonder dit jaar is de boekpresentatie van het boek Hoera, Sint Piter! dat geschreven is door oud-master Symon Odinga. Tot slot gaat u wellicht naar huis met een prijs van het welbekende Draaiend Rad dat door de Sint Piterfroulju wordt gebruikt tijdens de Sint Piterbeurs.