• Header_fotolijstjes_algemeen-2018

Sint Piterbeurs

Sint Piter Froulju’s Komitee

De Sint Piter Froulju houden zich zoal bezig met het organiseren van de jaarlijkse Sint Piterbeurs, Op besite by Sint Piter in ‘De Sint Piter tjerke’ en de assistentie bij het mearke. De Sint Piterbeurs was na de tweede wereldoorlog een initiatief van de Nederlandse Vrouwen Elektriciteits Vereniging (NVEV).

Deze dames werden ook wel de ‘elektrische vrouwen’ genoemd. Destijds werden de eerste elektronische apparaten, zoals een wasmachine of wafelijzer, gedeeld onder de leden. Voor Sint Piter gingen ze, door de leden gemaakte handwerkjes en andere verkregen, geschenken in februari op een beurs verkopen. Daarmee kon men de kosten dekken van het opvoeren van het mearke in de Sint Piterweek.

Sint Piterbeurs
De Sint Piterbeurs wordt nog steeds ieder jaar gehouden. Met veel nieuwe enthousiaste vrijwilligers, vaak jonge moeders uit Grou, is de beurs in een vernieuwd jasje gestoken. Gelukkig doen er ook nog steeds froulju van de vorige generatie mee. Een sfeervolle inrichting, leuke schoencadeautjes, spelletjes voor de kinderen en het draaiend rad, staan centraal tijdens deze gezellige beurs. De traditionele opzetactie met de schoentjes wordt hiermee gecombineerd. De kleinste kinderen van Grou kunnen ook dit jaar hun schoentjes weer aan Swarte Pyt geven.

De Sint Piterbeurs is in Hotel Oostergoo. De hele dag is er een gezellig programma voor jong en oud. Er zijn vele leuke aardigheidjes en hebbedingetjes te koop, er zijn verlotingen met prachtige prijzen en natuurlijk ontbreken het draaiend rad en de spelletjes voor jong en oud niet! Om er ook dit jaar weer een fe­­estelijke en succesvolle beurs van te kunnen maken, vraagt het Froulju’s Komitee aan u of u nog leuke cadeautjes over heeft of speciaal heeft bewaard, zoals boodschappen (pak koffie of thee, een reep chocolade, een blik snert, een pak koekjes, etc) of volle Poiesz spaarkaarten heeft.

Een nieuwe 'look'
Een groep enthousiaste vrijwilligers, een vernieuwde 'look' op de Sint Piterbeurs, spanning tijdens de Berne Strûs Yn, een mearke om niet te vergeten. Wat wilt u nog meer…

Sint Piter Bingo!
Nou, er komt meer! Vanaf februari 2016 organiseert het Froulju's Komitee een heuse Sint Piter Bingo. De succesformule is overgewaaid vanaf de Grouster camping. Ceremoniemeester is de Grouster Homme Mulder, beter bekend als Notaris Mulder. De zaal gaat open om 19.30 uur en de bingo begint om 20.00 uur. In de pauze kun je nog meer prijzen winnen met het draaiend rad.

Tot ziens tijdens de Sint Piterbeurs: De start van het volledige Sint Piterfeest!