• Header_fotolijstjes_algemeen-2018

Strûs Yn

Strûs Yn (Hotel Oostergoo)

Een Sint Piterfeest zonder 'Strûs-yn' kan men haast niet meer voorstellen. Op initiatief van het Sint Piter komitee heeft het Plaatselijk Belang, en tegenwoordig Hotel Oostergoo, deze Strûs-yn opgezet voor oud-Grousters. Na de aankomst van Sint Piter kunnen deze mensen dan een bakje koffie drinken of iets anders.

Het is zo langzamerhand uitgegroeid tot een erg druk bezochte bijeenkomst. De zaal is soms zelfs te klein. Voor velen is het inmiddels een jaarlijkse reünie geworden.