Sint Piter ‘foar priuwke’ heldere kennismaking met Sint Piter feest

Informatieve avond 'foar priuwke' voor het Sint Piter feest

Gisteravond hebben een kleine honderd 'nieuwe Grousters' kennisgemaakt met de historie en huidige beleving van ons Sint Piter feest. In de zaal van Hotel Oostergoo vertelde Sint Piter kenner Bonne Bruinsma, met veel anekdotes, over de oorsprong van het Sint Piter feest.

Daarnaast zong Arnold Postma een ontroerende liedje uit het Sint Pitermearke 'Heksen', maar werd er ook flink gelachen om een vermakend nummer door Fons van Steen, Theo Terra en Robert Post.