Sytske Jongsma

Sytske Jongsma

 

 

Sytske Jongsma

Sytske Jongsma:
fan jong oant en mei no

Sytske Jongsma spile al trije kear mei yn it Sint Piter mearke en mei flêr! De jonge stuiterbal hâldt fan breidzje.

Noch in pear dagen en dan giet de kaartferkeap fan it 67-ste mearke los!
De kaartsjes binne fanôf 30 jannewaris 2017 te keap by de BRUNA.

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):
-Sneon 11 febrewaris
-Tiisdei 14 febrewaris
-Woansdei 15 febrewaris
-Freed 17 febrewaris
-Sneon 18 febrewaris

Matinee Mearke (14.00 oere):
-Woansdei 15 febrewaris

Bern (12.15 oere):
-Moandei 13 febrewaris
-Tiisdei 14 febrewaris
-Tongersdei 16 febrewaris

 

 

 

Foarstellings mearke 2017:

Folwoeksenen (19.30 oere):

Sneon 11 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Woansdei 15 febrewaris

Freed 17 febrewaris

Sneon 18 febrewarisMatinee Mearke (14.00 oere):

Woansdei 15 febrewarisBern (12.15 oere):

Moandei 13 febrewaris

Tiisdei 14 febrewaris

Tongersdei 16 febrewaris


Kaartsjes binne (ein jannewaris) te keap by Bruna Grou.