Laden Evenementen

Het lijkt inmiddels bijna een jaarlijkse reünie; de Strûs-Yn in Hotel Oostergoo. Op de dag van aankomst treffen Grouster en oud-Grousters elkaar vanaf half twaalf in de grote zaal. En ook Sint Piter en Swarte Pyt komen langs om handen te schudden en even bij te praten.