Immaterieel erfgoed

Sinds 2018 is het Sint Piterfeest bijgeschreven op het Inventaris Immaterieel Erfgoed. Het Sint Piterfeest is sterk geworteld in Grou en kent een hele lange geschiedenis. Desondanks is het levend erfgoed dat door de jaren heen met zijn tijd is meegegaan. Het actueel houden en toekomst geven zijn heel belangrijke aspecten in de borging van immaterieel erfgoed. Hiermee start ook een nieuwe fase van erfgoedzorg, volgens de richtlijnen van het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Wat is immaterieel erfgoed en wat is de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland?

Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is dynamisch, levend erfgoed.

Het borgen voor de toekomst doen de gemeenschappen en groepen zelf. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland biedt ze, waar nodig, ondersteuning daarbij. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een middel om die gemeenschappen, groepen of individuen te helpen in de borging (levend houden en doorgeven) van hun immaterieel erfgoed. Hiervoor kunnen zij zich alleen zelf aanmelden.

UNESCO verdrag

In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De immaterieel erfgoedgemeenschappen/dragers/beoefenaars van het immaterieel erfgoed hebben in dit verdrag een centrale rol. Het gaat er niet om wat erfgoedprofessionals belangrijk vinden, of van uitzonderlijke waarde, of typisch Nederlands. Het gaat erom dat er een groep mensen is die zich bewust en actief inzet om hun immaterieel erfgoed levend te houden en toekomst te geven. Zij doen dat zelf.

Voor meer informatie: https://www.immaterieelerfgoed.nl/