Organisatie

Ieder jaar zijn heel veel vrijwilligers bezig om er voor te zorgen dat jong en oud weer van het prachtige Sint Piterfeest kunnen genieten. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om het Sint Piterfeest te organiseren. De organisatie en coördinatie van het Sint Piterfeest is in handen van het DB, het Deistich Bestjoer. Dit wordt ook wel het Sint Piterkomitee genoemd. Daarnaast is er het BK, het Breed Komitee. In deze commissie zitten afgevaardigden van alle commissies en verenigingen in Grou die zich op wat voor manier dan ook inzetten voor het Sint Piterfeest (denk hierbij aan de Brassband Apollo maar ook aan de FFF die ervoor zorgt dat het dorp feestelijk is versierd). Tot slot is er een driekoppige Raad van Toezicht.

Het Sint Piterkomitee bestaat uit

Alle bestuursleden zijn te benaderen via info@sintpiter.nl