Geschiedenis

Is het de broer van Sinterklaas, een overblijfsel van de Lentefeesten of is het Petrus de Beschermheilige van de Grouster vissers? Er gaan veel verhalen over Sint Piter. Logisch, want niemand weet precies wat de geschiedenis van Sint Piter is. Maar wat we wel weten is dat Sint Piter-en niet Sinterklaas- ieder jaar in februari naar Grou komt. Samen met zijn trouwe vriend Aldemar.

Normaal gesproken komt Sint Piter op de zaterdag voor 21 februari met de boot aan in Grou. In verband met de voorjaarsvakantie is dat dit jaar een week eerder, namelijk op 11 februari 2023. Jong en oud staat dan op de Kade om hem samen met de burgemeester te begroeten. Er wordt volop gezongen met de Grouster brassband Apollo en al van verre is de Friese vlag op de Sint Piter kerktoren te zien. Na het ontvangst op het Halbertsma’s Plein, stapt Sint Piter op zijn Friese paard voor een feestelijke optocht door het dorp.

Waarom Sint Piter alleen Grou bezoekt? Vroeger was de heilige Sint Petrus beschermheilige van de Grouster vissers. Hij had een aandeel in de Lentefeesten en gaf fruit en snoep aan de kinderen. Misschien is daarom de Sint Piterkerk in Grou gebouwd en vieren de kinderen (normaal gesproken, als het geen voorjaarsvakantie is) op school op 21 februari Sint Piterdag. 21 februari is altijd de dag dat de goed heiligman vertrekt en door alle Grousters wordt uitgezwaaid.