Een gift doen of een erfenis nalaten aan het Sint Piterkomitee

Wist u dat de “Stifting Sint Piterkomitee” per 1 januari 2019 een ANBI en Culturele ANBI status heeft? ANBI betekent “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Bij een gift of bij ontvangst van een erfenis kan dit zowel voor de schenker als de ontvanger belastingvoordelen opleveren. Een ANBI instelling betaalt bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting. Ook mogen donateurs van een ANBI instelling hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Mocht u interesse hebben om een schenking te doen of een erfenis na te laten dan is het verstandig om eerst via de belastingdienst of de notaris informatie in te winnen aan welke voorwaarden uw schenking of nalatenschap moet voldoen. U kunt natuurlijk ook altijd eerst even contact opnemen met het Sint Piterkomitee: info@sintpiter.nl

RSIN nummer: 815666160
IBAN-nummer: NL64RABO0356216853
Kvk: 01091442
www.sintpiter.nl
info@sintpiter.nl