It Foarpriuwke

26 januari 2024 • 20:00 - 23:00

Sint Piterbeurs

2 februari 2024 • 09:30 - 17:30

Opsetaksje Aldemar

2 februari 2024 • 15:00 - 16:30

Sint Piterbingo

2 februari 2024 • 20:00 - 23:30

Aldermar yn’e sporthal

7 februari 2024 • 14:00 - 16:00

Oankomst Sint Piter

10 februari 2024 • 10:30

Op Besite by Sint Piter

10 februari 2024 • 16:00 - 17:30

Sint Piterdei op ‘e skoallen

16 februari 2024 • 08:30 - 14:00

Strúntocht

17 februari 2024 • 10:00 - 17:00

Sint Pitersneon

17 februari 2024 • 11:00 - 16:00

Sliepkeamer Sint Piter

17 februari 2024 • 13:00 - 15:30

Sint Pitermiddei UVV

21 februari 2024 • 14:30 - 16:30

“Utswaaie” Sint Piter

21 februari 2024 • 17:30

Het Sint Piterfeest is een feest voor iedereen!

In de tijd dat Sint Piter in het dorp is, is er van alles te doen voor iedereen. Zo is er op de dag van aankomst een reünie voor oud-Grousters; de Strûs-Yn. Een gezellige bijeenkomst waar ook Sint Piter graag geziene gast is. De kleinste kinderen kunnen op bezoek bij Sint Piter in de Sint Piterkerk waar hij alle tijd voor hen heeft. Dat Sint Piter zeer fotogeniek is, blijkt wel uit de vele foto’s en selfies die later op de diverse sociale media te zien zijn!

Neem eens een kijkje op de Sint Piterbeurs of win leuke prijzen bij de Sint Piterbingo. Beide activiteiten worden georganiseerd met als doel alle Sint Piterfestiviteiten financieel te steunen. Of kom naar het Sint Pitermearke, een muzikaal sprookje dat wordt opgevoerd door Grouster acteertalent. De kinderen t/m groep 6 kunnen tot slot zwieren, zwaaien en sporten tijdens het sportieve feest yn’e sporthal.