It grutte Sint Piter ferhaleboek

In februari te koop bij de Bruna en in de Sint Pitersjop.
En te leen in dbieb!

Een boek vol prachtige verhalen en gedichten voor jong en oud.
Met in de hoofdrol natuurlijk Sint Piter en Aldemar.

It grutte Sint Piter ferhaleboek staat vol verhalen om voor te lezen door juffen, meesters, vaders, moeders, opa’s en oma’s. En natuurlijk ook om zelf te lezen. Mooi geschreven en fantastisch geïllustreerd door een selectie van Friese kunstenaars en ééntje om útens.

Dit boek is mede mogelijk gemaakt met sponsoring van: Provincie Fryslân, Hoekstra Viersen Steenedam, Fûns Mid Fryslân, Dorpsbudget/ Pleatslik Belang, Stifting Grou, Rabo Clubsupport, Jan Roelof Geertsma Fonds, Stichting Siebold Foundation en Stichting Nieuwe Stads Weeshuis.

Tige tank!

Leer onze schrijvers kennen:

Leer onze illustratoren kennen:

  • Muurschildering en foto op pagina 8: L.J. van Tuinen

  • Vormgeving: Vogelzang grafisch ontwerp

  • Productie: Uitgeverij Louise

  • ISBN 978-90-833661-5-9

De nieuwe verhalen en gedichten zijn ingesproken door bekende Grousters.
Beluister ze hieronder:

Oftelrymke:
Geschreven door Syds Wiersma
Ingesproken door Annemieke Nijp

In pyama foar Sint Piter
Geschreven door Lida Dijkstra
Ingesproken door Jan Feike Hoekstra

Wa hat de kâldste noas?
Geschreven door Vera Damhuis
Ingesproken door Jaap Oostra, Marieke Leerink, Ria Roorda, Nynke de Groot en Leida Hemstra

Aldemar en de see-earn:
Geschreven door Paul van Dijk
Ingesproken door Bauke Hooghiemster

De hoed fan Aldemar
Geschreven en ingesproken door Hendrika Vis- de Ruiter

R-pad:
Geschreven door Syds Wiersma
Ingesproken door Jan Arends

R-pad:
Geschreven door Syds Wiersma
Ingesproken door Jan Arends

De kaai, de koer en de koekeloer:
Geschreven door Lida Dijkstra
Ingesproken door Wikje Slauerhoff

Firolien
Geschreven door Hendrika Vis- de Ruiter
Ingesproken door Sytske Jongsma

It hynder fan Sint Piter
Geschreven door Elizabeth Vogelzang
Ingesproken door Foppe de Haan

De Ferlerne Ferhalen fan de Alde Feanen
Geschreven door Vera Damhuis
Ingesproken door Aldemar