Elke woensdag stellen we aan de hand van een aantal vragen één van onze mearke spelers aan jullie voor. Dit keer is Sietske Riemersma aan de beurt!

Sietske, welke rol speel jij in het mearke?
Ik speel Lavendel, een stoer meisje die de beste vriendin van Mathilde wordt. Samen met Bram Bokkepoot zijn wij lid van de AAB met een B! Tsjah, wat is dat??  Als je dat wilt weten zul je toch echt naar het mearke moeten komen. 😉

Hoelang acteer je al?
Ik ben in Raerd opgegroeid. Daar wordt elke winter een toneelstuk voor de jeugd opgezet. Iedereen wil dan graag meedoen. Dit betekende ook wel eens dat er teveel spelers waren, dan werden er scenes bijgeschreven. Dat was het begin! Daarna heb ik een aantal keer in Reduzum meegespeekd en een keer in Friens.

Wat vind je het leukste aan je rol in Matilde?
Lavendel is echt een stoer meisje, nou ja… dat denkt ze zelf. Dat contrast is erg leuk. Ook het samen spelen met alle klasgenoten is soms echt hilarisch, hierdoor hebben we heel veel plezier.

Welke zin vind je het leukst om te zeggen tijdens het mearke en waarom is dit?
“Se sil it wol goed ha, mar ik tink net dat se wit wat se seit.”

Tot slot: wil je nog iets zeggen tegen alle Sint Piterfans?
Het Sint Piterfeest, is een prachtig ‘warm’ feest. Ik wens jullie veel plezier!