Elke woensdag stellen we aan de hand van een aantal vragen één van onze mearke spelers aan jullie voor. Dit keer is directrice juffrouw Bulstronk aan de beurt! Ze wordt gespeeld door Hilda Dijkema!

Hilda, welke rol speel jij in het mearke?
Ik speel directrice juffrouw Bulstronk. Zij is tegen iedereen onaardig en is altijd chagrijnig, de kinderen hebben een ontzettende hekel aan haar en hebben zelfs een Aktiegroep Anti Bulstronk (AAB) georganiseert.

Hoelang acteer je al?
Rond 1995 ben ik bij Krite toneel Grou begonnen. Daar heb ik een paar jaar meegespeeld. Sinds 2015 heb ik drie keer in een mearke gespeeld: Winterkeninginne (2015), Heksen (2017), Lân fan neat (2018), (2019) Eurohotel keamer 719, Krite Grou, ook onder regie van Wybe Koldijk en nu in Matilde.

Wat vind je het leukste aan je rol in Matilde?
Het is best wel leuk om een keer een onaardig, chagrijnig persoon te spelen. Ik mag van alles zeggen wat je normaal in het dagelijkse leven niet doet.

Welke zin vind je het leukst om te zeggen tijdens het mearke en waarom is dit?
“Ja do dêr mei die fize gore flecht, liekest wol in rioelrat, mei die fize sturt..” Grappige vergelijking toch? Vlecht wat op een rioolrat lijkt..?” Dat kan alleen Bulstronk bedenken en zeggen!

Tot slot: wil je nog iets zeggen tegen alle Sint Piterfans?
Matilde is een mearke met veel humor, en het wordt door een leuke enthousiaste groep gespeeld. Dussss net stinne, mar der hinne!!