Woensdagavond 6 februari is er een informatie bijeenkomst voor Grousters over de intocht van Sint Piter op zaterdag 9 februari. De bijeenkomst is om 20.00 uur in herberg Oer ’t Hout.
Burgemeester Ferd Crone en voorzitter Peter van den Broek van het Sint Piterkomitee geven een toelichting op de stand van zaken rondom de intocht in relatie met de aangekondigde demonstratie van Kick Out Swarte Pyt (KOSP). Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen.