Home2022-11-25T20:13:48+01:00

Livestream

Oankomst Sint Piter en Aldemar

Beskikber fan sneon 11 februari 10.00 oere ôf.

“Oankomst” Sint Piter yn Grou

‘Wêrom stiet yn it âlde Grou de flagge op ‘e toer? Wol minsken witt’ jimm’ dat dan net, Sint Piter kaam wer oer.’

Op sneon 11 febrewaris ’23 ûntfange we Sint Piter en Aldemar yn Grou!
Om 9.47 oere farre se troch it PM-kanaal lâns it Zeilcentrum, Theehuis, Hotel Oostergoo (10:30 oere).

Sint Piternijs

Folgje it nijs oer it Sint Piterfeest

x

Go to Top