Laden Evenementen

‘It is hjoed wer de moaiste sneon’

Op zaterdag 11 februari komen Sint Piter en Aldemar weer naar Grou! Rond 09:30 uur verwachten we de boot bij het aquaduct en zal dan via het Zeilcentrum en Theehuis naar Oostergoo varen. De aankomst is daar om 10:30 uur. Daarna volgt het programma op Halbertsma’s Plein.
We willen iedereen vragen om ruimte te maken voor de kinderen. Zowel bij de kade als op het plein.
De aankomst is ook te volgen via de livestream.
P.s. hang jij de vlag ook uit op 11 februari?