Laden Evenementen

‘It is hjoed wer de moaiste sneon’

Na een jaar wachten is het zover: op zaterdag 10 februari komen Sint Piter en Aldemar weer naar Grou! Rond 9:30 uur verwachten we de boot te kunnen zien bij het aquaduct van Grou. Hij vaart door het kanaal, langs Paviljoen Prikmar naar het starteiland op het Pikmeer. Zo heeft iedereen voldoende tijd om naar het centrum te gaan en hem ook op de kade welkom te heten.

Om 10:30 uur komt de boot aan bij de kade van Hotel Restaurant Oostergoo. Samen met alle Grousters en oud-Grousters heten we Sint Piter en Aldemar van harte welkom op de kade. Hier stappen ze van boord om ons allemaal te begroeten.

Sint Piter stapt op zijn paard en gaat samen met de kinderen naar het Halbertsma Plein. Hier heet Yodi Vellinga samen met burgemeester Sybrand Buma en kinderburgemeester Levi Silvijn, Sint Piter welkom.  Samen zingen we een aantal liedjes en krijgt Sint Piter het nieuwe ferhaleboek uitgereikt.

Na de ceremonie stapt Sint Piter op zijn paard en loopt iedereen met hem mee in een optocht door het centrum!

De oankomst is ook dit jaar weer live te zien via: bekijk de livestream

Let op: voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 is een speciale plek ingericht! 

Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen de kans krijgen om de oankomst van Sint Piter goed te zien wordt er dit jaar een speciale tribune gebouwd bij Hotel Restaurant Oostergoo. Ook staan er weer banken op het Halbertsma’s plein zodat ze vooraan kunnen zitten.
Wil jouw kind mee?

Breng hem of haar dan om 9:45 uur bij de Hema. Vanaf hier vertrekken we met alle kinderen aan het touw om 10:00 uur naar de kade. Na de oankomst lopen we met de kinderen via een speciale afgesloten route naar het plein. Na het programma op het plein brengen Sint Piter en Aldemar alle kinderen in de optocht terug naar de Hema.

Wil je helpen met het begeleiden van de kinderen? Meld je dan aan via info@sintpiter.nl.

Rondrit door Grou

Vanaf 14:00 uur vertrekken Sint Piter en Aldemar vanaf Hotel Restaurant Oostergoo. Sinds een aantal jaren is het een vaste traditie. Sint Piter en Aldemar rijden met paard en wagen door het dorp. Ze zwaaien vrolijk naar iedereen en maken her en der een kort praatje.
PS hang jij de vlag ook uit op 10 februari?