Laden Evenementen

‘It is hjoed wer de moaiste sneon’

Op zaterdag 10 februari komen Sint Piter en Aldemar weer naar Grou! Rond 09:30 uur verwachten we de boot te kunnen zien bij het aquaduct van Grou. Hij vaart via het Zeilcentrum, het  Theehuis naar Hotel Oostergoo. De aankomst is om 10:30 uur bij Hotel Oostergoo. Hier wachten we ze samen op.
Nadat Sint Piter en Aldemar van boord zijn gestapt heten we hem van harte welkom vanaf het Halbertsma’s Plein.
In de middag (vanaf 14.00 uur) maken Sint Piter en Aldemar een ronde door het dorp.
P.s. hang jij de vlag ook uit op 10 februari?