Laden Evenementen

‘It is hjoed wer de moaiste sneon’

Zaterdag 13 februari is de dag waar alle Grousters een heel jaar naar uitkijken: de aankomst van Sint Piter en Swarte Pyt op de Kade.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen zich om 9.50 uur op het parkeerterrein van Friesma State bij de eigen leerkracht(en). Om 10.00 uur gaan de kinderen in optocht, aan een lang dik touw, met muziekkorps Apollo, naar de Nieuwe Kade. Sint Piter en Swarte Pyt zullen daar om 10.30 uur aankomen met de boot. Na het officiële welkom op It Grien gaan Sint Piter en Swarte Pyt, de kinderen en Apollo in optocht door het dorp terug naar Friesma State. De optocht eindigt weer bij Friesma State waar de kinderen ‘aan het touw’ binnen nog een taaipop krijgen. Daarna kunnen ze weer met hun ouders of verzorgers mee naar huis.

 

‘s Middag doen Sint Piter en Swarte Pyt een tour door Grou.