Laden Evenementen

‘It is hjoed wer de moaiste sneon’

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen zich om 9.50 uur op het parkeerterrein van Friesma State bij de eigen leerkracht(en). Om 10.00 uur gaan de kinderen in optocht, aan een lang dik touw, met muziekkorps Apollo, naar de Nieuwe Kade. Sint Piter zal daar om 10.30 uur aankomen met de boot. Na het officiële welkom op It Grien gaat Sint Piter, de kinderen en Apollo in optocht door het dorp terug naar Friesma State. De optocht eindigt weer bij Friesma State waar de kinderen ‘aan het touw’ binnen nog een taaipop krijgen. Daarna kunnen ze weer met hun ouders of verzorgers mee naar huis.