Laden Evenementen

Op sneon 18 febrewaris 2023 fynt de Sint Pitermiddei foar (âld) Grousters fan 55 jier ôf plak.

UVV Grou organisearret op sneon 18 febrewaris 2023 in gesellige Sint Pitermiddei yn De Brouwerij yn Grou fan 15.00-17.00 oere. De seal is iepen om 14.30 oere en de tagong is fergees.
Wol efkes oanmelde foar 11 febrewaris:
mail: uvv.grou@gmail.com of telefoan: 06-19865261

It is foar alle âlderen yn Grou. Foar ferfier is de Grou Mobyl beskikber.