Aan de hand van een aantal vragen leren we de schrijvers en illustratoren van It grutte Sint Piter ferhaleboek beter kennen. Dit keer is het de beurt aan Hendrika Vis- de Ruiter.

Hendrika, hoelang schrijf  je al (kinder)verhalen?
In 2009 heb ik samen met illustrator Bernard Roorda het eerste Siem en Sanne boek gemaakt: Siem en Sanne sille fierljeppe. Deze eerste druk was supersnel uitverkocht via het Frysk Ljeppers boun. In 2015 kwam er een tweede druk van ‘Siem en Sanne sille fierljeppe’. In samenwerking met de Grouster uitgeverij Louise. In 2016 brachten we ‘Siem en Sanne sjogge Sint Piter’ uit. Alle kleuters van de basisscholen kregen dit boek destijds.

Wat is jouw band met het Sint Piterfeest?
Sinds ik in Grou woon ben ik GROOT Sint Piter fan. Kende meteen ook alle Sint Piterliedjes uit mijn hoofd. Bij ons thuis en met onze kinderen is het alleen maar Sint Piter wat de klok slaat. Onze meiden kennen ook niet anders. Pakes en beppes komen altijd bij ons Sint Piter vieren op 21 februari. Ik ben zelf jarig in december en vind het heeeerlijk dat we Sint Piter in februari vieren.

Hoe heet het verhaal dat je hebt geschreven?
Ik heb twee verhalen geschreven voor It grutte Sint Piter ferhaleboek en wel ‘De hoed fan Aldemar’, een spannen avontuur van Fimme en Frouke en hun hondje Sief in de Alde Feanen voor de jongste kinderen, en ‘Firolien’ voor de wat oudere kinderen. Ken jij de muurschildering van het meisje Firolien en Sint Piter vlakbij Hotel Oostergoo op de Waachshaven? Het verhaal achter deze muurschildering vertel ik in het verhaal ‘Firolien’, gebaseerd op het Sint Piter mearke Firolien van 2019.

Welke zin vind je het leukst in je verhaal?
Verhaal 1:
‘Dat liket wol in hoed.
Dat liket wol dé hoed.
Dat liket wol dé hoed…fan Aldemar!’ roppe Fimm een Frouke út.

Verhaal 2:
Spegel, hâldsto my in spegel foar?
Spegel, set my op it goeie spoar.

De eerste alinea van het verhaal: De hoed fan Aldemar
It is febrewaris.
It is kâld bûten.
Fimme en Frouke litte harren hûntsje Sjef út.
Sjef wurd altyd sá bliid as se him útlitte yn’e Alde Feanen.
‘Hiel djip yn de Alde Feanen. Tusken wetter en natoer’, sjongt Frouke.
Fimme fluitet mei.
‘… en fart hy it wetter oer.’

De eerste alinea van het verhaal: Firolien
Der wy ris…sa begjinne mearke meastal.

Lang lang lyn.
Yn in lân hjir fier, fier wei.
Libbe yn in moai paleis in prinses.
Har namme wie Firolien…

Tot slot, wil je nog iets zetten tegen alle Sint Piterfans?
Het was ècht tijd voor een nieuw Sint Piter verhalenboek. Echt een must have voor alle kinderen, heiten, memmen, pakes, beppes en alle andere Sint Piterfans! Complimenten voor de ‘denktank’ voor de totstandkoming van dit boek. Maar met name Eddy van der Noord van Uitgeverij Louise en Peter van den Broek van het Sint Piterkomitee voor hun tomeloze inzet om van dit idee zo’n prachtig eindresultaat te maken!