Om van de unieke Sint Pitertraditie ieder jaar weer een feest voor jong en oud te  maken, is geld nodig. Vanaf 1 februari komen daarom de Sint Piterlistrinners weer bij u aan de deur met de lijstcollecte. Bent u niet thuis? Of wilt u structureel een bijdrage leveren? In het Middelpunt van vorige week kon een Stiperskaart vinden. Deze kunt u inleveren bij de Bruna maar ook meegeven aan  de listrinners. U kunt ook Stiper van Sint Piter worden door het formulier op deze site in te vullen.

Het Sint Piterkomitee wil alvast alle listrinners en gulle gevers hartelijk danken voor hun inzet en gift!