De nieuwe Sint Pitermars was 14 januari voor het eerst te horen tijdens het nieuwjaarsconcert van Apollo! De mars is in opdracht van het Sint Piterkomitee gecomponeerd door Jan de Haan en staat ook in het Sint Piter sjongboek dat 27 januari 2023 wordt gepresenteerd. Het bevat bekende en aansprekende Sint Piterliedjes.  🎼

Sint Pitermars