De presentatie van het Sint Piter sjongboek is nabij!
Nog een dikke week en dan wordt het nieuwe sjongboek gepresenteerd tijdens it Foarpriuwke. Het is een mix van nieuwe en oude liedjes en ze zijn allemaal uitgeschreven, zodat iedereen ze mee kan spelen en zingen! Daarnaast wordt de geschiedenis van het Sint Piterfeest heel mooi omschreven. Vanaf de volgende dag zijn ze bij Bruna Grou te koop en vanaf zaterdag 11 februari ook bij de Sint Pitersjop in de RegioBank aan de Parkstraat 7. Het boek kost € 12,50 en met CD € 17,50.

In het Sint Piter Sjongboek ook de nieuwste versie van de Sint Pitermars, in opdracht van het Sint Piterkomitee gecomponeerd door Jan de Haan. De mars bevat bekende en aansprekende Sint Piterliedjes. Verder zingen leerlingen van de basisscholen een aantal ‘ferskes’ uit het Sjongboek.

It Foarpriuwke – vrijdag 27 januari – 19:45 uur deuren open – Hotel Oostergoo
Ook het Sint Pitermearke Snorro is van de partij en nog veel meer!
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis.