21 Februari is een heugelijke dag, want Sint Piter is jarig. 🎈
Echter betekent het ook dat hij en Aldemar Grou weer gaan verlaten.
Om 17:30 uur kunnen we ze uitzwaaien vanaf de kade, bij Oostergoo.
Let op: vanaf de kade, dus NIET vanaf Halbertsma’s Plein.