Stipers en Fûnsen

Guon stipers en fûnsen drage it Sint Piterfeest in waarm hert ta, hjir binne wy tige wiis mei! Dat dogge se troch ús finansjeel te stypjen of yn natuera troch in produkt of tsjinst te jaan. Belangrike fûnsen en stipers fine je hjirûnder:

Fûnsen:

 • Stifting “Hoekstra-Viersen” Steenendam (HVS)
 • Fûns Mid Fryslân
 • Provinsje Fryslân
 • Dorpsbudget / Pleatslik Belang
 • Freark Siekmanfûns
 • Stifting Grou
 • Rabo ClubSupport
 • Jan Roelof Geertsma Fûns

Stipers:

 • AD Autobedrijf Dijkstra Cars Grou
 • Aerocheck B.V.
 • Administratiekantoor Jacob Visser
 • Atelier Michel Koene
 • AutoFirst Grou
 • Autoschade Grou
 • Avai Beveiliging
 • Aquaverium – Boat Hûs B.V.
 • Bea’s Bioresonantie Praktijk
 • Bodemvisie – Milieu & Veiligheid
 • De Grutte Grize
 • De Koning Scheeps- en Meubelstoffering
 • Esso
 • Exalto B.V.
 • Fitconcept
 • Hoekstra Truck & Trailer Service
 • Hooghiemster Makelaars
 • Hubo Grou
 • Kooiker Logistiek B.V.
 • Krikke
 • Indu-Con B.V.
 • Jachthaven de Oerhaal – Engwerda
 • Joop Zandberg Rijwielen
 • Jumbo
 • Kapsalon Bertina
 • Meer Ida service
 • Nailtra Hardhout | Hechttechniek
 • Notariskantoor Mirjam Bos
 • Part Techniek
 • Peerbolte Lifesaving – Keuringsstation
 • Pikmeerkruiser – Jachtwerf de Groot B.V.
 • PJ Schoonmaakdiensten Opslaan
 • Regiobank – Van Campen & Dijkstra
 • Sense Body & Mind studio
 • SHP Vastbouw
 • Sign Store
 • SjdB dak- en gevelbeplating
 • Snoek Puur Groen | Tuinen
 • Stienstra Keukens B.V.
 • Stifting Skûtsje Raerder Roek – S. Kalsbeek
 • Sup Grou
 • Van Vuuren Grou B.V.
 • Vakgarage A32
 • Watersport Bedrijf Anja
 • Wi-Ja Jachtbetimmering
 • VNL architecten
 • Woonark Boppeslach
 • Zeilmakerij Yntema