Ek dogge wy dit jier mei oan de Rabo ClubSupport-kampanje. Mei yngong fan hjoed kinne Rabobankleden (fergees) stimme op harren favorite feriening. Jo stipe helpt ús mei in moaie bydrage foar it Sint Piterfeest. Dus stim gau!

Stimme kin fia: Rabo ClubSupport - elkenien fertsjinnet in klup - Rabobank