Loading Events

It is wer tiid foar….. BINGO
Dit wolst net misse! Helje dyn stimpelstift of (bingo)pinne út ‘e kast, trommel al dyn freonen, freondinnen of famylje op en kom gesellich del. It wurd wer in spetterjende jûn.

Ek dit jier binne der wer te gekke prizen dy’t jim fansels winne wolle. Tink oan in Kamado Barbecue, in Japanske Headspa by Berino, in jûn op ‘ en paad mei dyn freonen en freondinnen op ‘e Grutte Griize ’, in ballonfeart en noch folle mear.

De doarren gean iepen op freed 2 febrewaris fan 19.30 oere ôf, de bingo start om 20.00 oere.

Fanôf dit jier binne jim wis fan in plakje troch it nije online kaartferkeapsysteem! De grutte belangstelling fan ferline jier hat makke dat it dit jier oars is. De kaartferkeap foar tagong ta de bingo fynt folslein online plak. Foar € 10,- per kaartsje krijst: tagong ta de bingo, it earste drankje en in bingokaart foar de earst ronde! Tink derom dat der mar beheind kaartsjes beskikber binne, dus wês der gau by! Op = op en oan ‘e doar kinne gjin kaartsjes mear kocht wurde

Kaartferkeap start op 12 jannewaris om 17:00 oere fia ús webside – link folget ynkoarten.